เที่ยวบราซิล 9 วัน 5 คืน ราคา 199,900 บาท ราคาถูก เที่ยวเซาเปาโล

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2560 15:38:36 น. เข้าชม 75 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

วันแรก กรุงเทพมหานคร
23.30 น. คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยสายการบิน อิมิเลตท์ ทีมงานคอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ เซา เปาโล
02.30 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 419
05.30 ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
10.35 นำท่านออกเดินทาง เมืองเซาเปาโล โดยเที่ยวบินที่ EK 261
18.30 ถึงสนามบินเซาเปาโล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไปร้านอาหาร
18.00 น. บริการอาหารเย็น (1) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เซา เปาโล ทำเนียบผู้ว่าการรัฐ มหาวิทยาลัย เซาเปาโลสเตเดียม เจแปนทาวน์ สวนสาธารณะอิบีบัวรา พิพิธภัณฑ์ละตินอเมริกา
07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) นำท่านชมเมืองเซาเปาโล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ประชากรมากที่สุด และรวยที่สุด ของประเทศบราซิล นำท่านผ่านชม ทำเนียบผู้ว่าการรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ย่านธุรกิจการค้า โรงพยาบาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (3) จากนั้นนำท่านผ่านชม เซาเปาโล สเตเดียม เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ จากนั้นเดินทางต่อ ผ่านย่านโมรัมบี ชมแจแปนทาวน์ นำชม สวนสาธารณะอิบีบัวร่า นำชมพิพิธภัณฑ์ลาติน-อเมริกา
18.00 น. บริการอาหารเย็น (4) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เซาเปาโล อิกวาสุ เขื่อนอีไตปู
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำเดินทางต่อไปยัง สนามบินเซาเปาโล
12.30 ออกเดินทางไป อิกวาสุ โดยสายการบินจีโอแอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ G3 1716 พร้อมบริการอาหารเที่ยง (6) บนเครื่อง
14.10 เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ เมืองที่มีพรมแดนติดต่อกัน 3 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อาร์เจนติน่าและปารักวัย นำท่านชมเขื่อนอิไตปู
18.00 น. บริการอาหารเย็น (7) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า อิกวาสุ น้ำตกอิกวาสุ ล่องเรือเจ็ท มาคูโค ล่องแม่น้ำอีกวาสุ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (8) นำท่านชม น้ำตกอิกวาสุ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการ่าถึง 4 เท่า มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า ซึ่งเกิดจากแม่น้ำริโอ อิกวาสุ ทั้งสายไหลจากหน้าผาเบื้องบนลงสู่หุบเหวอันลาดชันเบื้องล่าง
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (9) นำท่านเดินทางสู่ แม่น้ำอิกวาสุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมป่าพฤษชาติและสัตว์ที่หาดูได้ยากในเขตร้อนแห่งนี้ จากนั้นนำท่าน นั่งเรือเจ็ทมาคูโค ล่องแม่น้ำอิกวาสุ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (10) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก ริโอเดอจาเนโร ฟลาเมนโกพาร์ค มาราคาร่าสเตเดียม ยอดเขาซูการ์โลฟ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (11) นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางไปยังเมือง ริโอเดอจาเนโร
09.50 ออกเดินทางสู่เมือง ริโอเดอจาเนโร โดยสายการบิน TAM airlines เที่ยวบินที่ JJ 3186
11.45 ถึงสนามบิน ริโอเดอจาเนโร
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (12) นำท่านเดินทางชม ฟลาเมนโกพาร์ค จากนั้นลัดเลาะเลียบชายฝั่งทะเลผ่านชายหาดโคปาคาบานาชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผ่านชมวิหารย่านใจกลางเมือง สวนสาธารณะอันร่มรื่น พร้อมทั้งชมสนามกีฬามาราคา จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซูการ์โลฟ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนปลายแหลม ปากอ่าวกัวนาบารา นำท่านชมวิว เมืองริโอพร้อมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (13) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด ภูเขาคอร์โควาโด รูปปั้นพระเยซูคริสต์ เซาเปาโล
07.00 น. บริการอาหารเช้า (14) จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาคอร์โควาโด เป็นที่สถิตรูปปั้นยักษ์ของพระเยซู เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (15) หลังอาหารให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึก และของฝากในย่านการค้าของเมืองริโอ หรือเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (16) หลังจากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน เมืองริโอ เพื่อกลับสู่ เมืองเซาเปาโล
20.00 ออกเดินทางกลับเมืองเซาเปาโล โดยเที่ยวบินที่ JJ 8084
21.20 ถึง สนามบินเมืองเซาเปาโล นำท่านเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

วันที่แปด เซา เปาโล ดูไบ
01.25 ออกเดินทางกลับ โดยเที่ยวบินที่ EK 262
23.05 ถึง สนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เก้า ดูไบ กรุงเทพฯ
03.15 ออกเดินทางกลับ โดยเที่ยวบินที่ EK 384
12.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

http://tourbrazil.biz/

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

จำหน่าย อาหารเสริมผู้ชาย ยาอึด ยาทน ชะลอการหลั่งเบิ้ลรอบไวไม่อ่อนเพลีย

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » อื่นๆ 26 ก.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 40 ครั้ง

ล่องเรือเจ้าพระยา ไหว้พระ 9 วัด เพียง 799 บาท / ท่าน !!

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ในประเทศ 28 มี.ค. 2561

ราคา 799 บาท

เข้าชม 7 ครั้ง

จัดอบรมสัมมนา พร้อมท่องเที่ยว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทีมงาน กิจกรรมนันทนาการ , กิจกรรมTeam Building , Walk Rally , Car Rally และรับจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » อื่นๆ 23 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 15 ครั้ง

เที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 9,900 บาท บินแอร์เอเซีย บินสบาย ราคาถูก

(นครปฐม) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ต่างประเทศ 12 มี.ค. 2561

ราคา 9,900 บาท

เข้าชม 12 ครั้ง

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 9,900 บาท บินแอร์เอเชีย ราคาถูก

(นครปฐม) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ต่างประเทศ 10 มี.ค. 2561

ราคา 9,900 บาท

เข้าชม 12 ครั้ง

ราคา 199,900 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : เจมส์
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 19 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 19 มิ.ย. 2560 15:38:36 น.
  • ที่อยู่ : 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  • จังหวัด : นครปฐม
  • เบอร์โทรศัพท์ : 028319228
  • Email : sm789@hotmail.com