เหรียญอเมซิ่ง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงินลงยา

รายละเอียดสินค้า
เหรียญอเมซิ่ง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงินลงยา
สร้างจำนวน 575 เหรียญ องค์นี้หมายเลข 121
กล่องเดิมจากวัด ค่าบูชา 20000 บาท
ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388